FEEDBACK
X
FEEDBACK

Er du tilfreds med indholdet i denne her guide?

Hvis ikke, så vil vi meget gerne høre dine kommentarer.

Skriv dem herunder, så gør vi det bedste, vi kan for at forbedre manualen.

Tak for din kommentar!

Send ny?

Dansk English

SmartWeb Help | CMS & Shop

5.3. SMS-News

You are here: Modules > SMS-news

The SMS-news module makes it possible to send SMS’s to your interested parties. This can be users or customers that you have created in different categories – or persons outside of the system.Read more:

5.3.1. Drafts

5.3.2. Create SMS

5.3.3. Sent SMS